Λάκα

Λάκα είναι το τελικό βερνίκι, το οποίο με συγκεκριμένη διεργασία αποδίδει τη μεγίστη προφύλαξη ξύλινων επιφανειών, με μεγάλη γκάμα χρωματικών επιλογών.

Ενδεικτικές εφαρμογές τεχνικής λάκας

5809f6c69e5a8
5809f6c690ad7
5809f6cc2f60f
5809f6cb53397
5809f6ce2c9f7
580a24b53ac01
5c4b31a44b76c
5c4b31d57bee4
5c4b31f57606b
5c4b321c71d88